فارسی

:هما یحیوی دارای مجوز وکالت در کانادا و امریکا در موارد زیر فعالیت دارد
مهاجرت به کانادا –
مهاجرت به امریکا –
خانواده و طلاق در کانادا –

هما یحیوی وکیل مهاجرت در ونکوور، کانادا دارای مجوز برای انجام وکالت در ایالت مریلند، واشینگتن دی.سی. و استان بریتیش کلمبیا است. تمرکزاو برای درخواست های  اقامت موقت و دائمی ازطریق درخواست‌های مجوز کار، انتقال‌دهنده داخل شرکتی ، سرمایه‌گذاری در کانادا یا  کارت سبز در ایالات متحده. او خدمات حقوقی خود را به زبان انگلیسی و فارسی ارایه می دهد

YA Law Corporation

504-938 Howe Street
Vancouver, BC V6Z 1N9
Tel: 604.620.9598 | Fax: 604.620.9597
Email: info@yalaw.ca