سیتیزن‌ شیپ و شهروندی کانادا

شهروندی کانادا چیست؟

کانادا حقوق و امتیازات خاصی را برای شهروندان خود قائل هست. در مقابل نیز از شهروندان انتظار می‌رود که از قوانین کشور خود تبعیت کنند. شهروند کانادا حق رای دارد ودرخواست پاسپورت کانادای می تواند بدهد

مزایای اقامت دائم و شهروندی کانادا: اقامت دائم و شهروندی کانادا به فرد اجازه می‌دهد تا از تمامی حقوق و مزایای شهروندی از جمله خدمات بهداشتی و اجتماعی بهره‌مند شود

حق رای: شهروندان کانادا حق رای در انتخابات فدرال، استانی و محلی را دارند

آزادی سفر: شهروندان کانادا می‌توانند بدون نیاز به ویزا به بسیاری از کشورها سفر کنند و همچنین به آسانی به کانادا بازگردند

حمایت دولت: شهروندان کانادا از حمایت کنسولی و دیپلماتیک در خارج از کشور برخوردار هستند

امنیت شغلی:شهروندان کانادا می‌توانند در برخی مشاغل دولتی و امنیتی که نیاز به شهروندی دارند، مشغول به کار شوند
:شرایط دریافت شهروندی کانادا

  :برای دریافت شهروندی کانادا، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند

  اقامت دائم: متقاضی باید دارای وضعیت اقامت دائم کانادا باشد

  اقامت در کانادا: متقاضی باید حداقل به مدت ۳ سال (۱۰۹۵ روز) از ۵ سال گذشته در کانادا زندگی کرده باشد

  مالیات: متقاضی باید تمام مالیات‌های لازم را در طول اقامت خود پرداخت کرده باشد

  امتحان زبان: متقاضیان بین ۱۸ تا ۵۴ سال باید توانایی زبان انگلیسی یا فرانسوی را از طریق آزمون‌های معتبر زبان نشان دهند

  آزمون شهروندی: متقاضیان بین ۱۸ تا ۵۴ سال باید در آزمون شهروندی کانادا که شامل سوالاتی درباره تاریخ، فرهنگ، حقوق و وظایف شهروندی است، شرکت کنند

  برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست شهروندی، باشرکت مهاجرتی ما در ونکوورتماس بگیرید

  YA Law Corporation

  504-938 Howe Street
  Vancouver, BC V6Z 1N9
  Tel: 604.620.9598 | Fax: 604.620.9597
  Email: info@yalaw.ca